Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΡΙΖΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

Τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την επανασύσταση καταργηθέντων ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και την επαναπρόσληψη των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα


Κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». Αφορά χιλιάδες εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα από τις 22/07/2013 και τους καταργηθέντες Τομείς της Τ.Ε.Ε.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Επανασύσταση καταργηθέντων ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και επαναπρόσληψη των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης βρίσκονται σε διαθεσιμότητα από τις 22/07/2013. Συγκεκριμένα, από τους 1800 εκπαιδευτικούς συνολικά που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, μόνο 174 τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις. Επίσης, σε 85 από αυτούς έχει γίνει διακοπή μισθοδοσίας από τις 22/3/14, χωρίς να έχει εκδοθεί πράξη απόλυσης. Για τους υπόλοιπους 1540 υπάρχει ακόμα η ομηρία των πινάκων και η αβεβαιότητα των απολύσεων. Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κινδυνεύουν άμεσα με απόλυση.

Με την εφαρμογή των νόμων 4172/2013 και 4186/2013, καταργήθηκαν δεκάδες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ, με σοβαρές επιπτώσεις σε πάνω από 20.000 μαθητές/μαθήτριες και στις οικογένειές τους. Περισσότερα από 800 εργαστήρια των σχολείων όλης της χώρας αχρηστεύθηκαν. Επιπλέον, με την τοποθέτηση σε διαθεσιμότητα όλων των ΔΕ εκπαιδευτικών (ανεξάρτητα από ειδικότητα) σε αρκετά από τα εναπομείναντα εργαστήρια τίθεται θέμα συντήρησης και ασφάλειας του εξοπλισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει άμεση ανάγκη για την επαναλειτουργία των Τομέων (Υγείας Πρόνοιας, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αισθητικής Κομμωτικής) και όλων των ειδικοτήτων τους, στο νέο ΕΠΑΛ, με την ταυτόχρονη επιστροφή όλων των εκπαιδευτικών και μαθητών στα σχολεία. Η προτεινόμενη τροπολογία προσθήκη έχει ως στόχο να μην γίνει καμία απόλυση εκπαιδευτικού και να τοποθετηθούν όλοι σε νέες θέσεις, καθώς και να επαναλειτουργήσουν οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν και να στελεχωθούν από τους ίδιους εκπαιδευτικούς που δίδασκαν στις ειδικότητες αυτές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

  
Άρθρα:
1. Παρατείνεται η διαθεσιμότητα σε όσους εκπαιδευτικούς έληξε στις 22/3/2014 σύμφωνα με το αρ. 82 του ν.4172/13, μέχρι την τοποθέτηση τους σε νέες θέσεις. Συνεχίζεται η μισθοδοσία των ανωτέρω εκπαιδευτικών, στο ύψος που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και αναδρομικά από τις 22/3/2014. Με ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκηρύσσονται αντίστοιχες θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για όλους τους παραπάνω εκπαιδευτικούς αλλά και για όσους είχαν αποκλειστεί για οποιοδήποτε λόγο από τις προκηρύξεις 6/13, 8/13, και 10/14 του ΑΣΕΠ.

2. Μετά την οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που καταλαμβάνουν θέσεις με βάση τους οριστικούς πίνακες των προκηρύξεων αρ.8/13 και 10/14 του ΑΣΕΠ, γίνεται επαναπροσδιορισμός και νέα προκήρυξη των θέσεων που παρέμειναν κενές. Ο επαναπροσδιορισμός των θέσεων γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που δεν κατέλαβαν θέση στους οριστικούς πίνακες. Τις θέσεις αυτές καταλαμβάνουν όλοι οι εναπομείναντες εκπαιδευτικοί που είχαν κάνει αίτηση στις ανωτέρω προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 

3. Οι παραπάνω διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, πραγματοποιούνται με μία και ενιαία προκήρυξη του ΑΣΕΠ και ολοκληρώνονται μέχρι 31/12/2014.

4. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν.4186/13 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

Ομάδα προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής
 
Τομέας Υγείας – Πρόνοιας
1. Βοηθός Νοσηλευτή
2. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
4. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
5. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
6. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
7. Βοηθός Φαρμακείου

Τομέας Αισθητικής - Κομμωτικής
1. Αισθητικής Τέχνης
2. Κομμωτικής Τέχνης

Ομάδα προσανατολισμού γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών εφαρμογών
 
Τομέας εφαρμοσμένων τεχνών
1.Γραφικών Τεχνών
2. Σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
3. Αργυροχρυσοχοϊας
4. Συντήρηση έργων τέχνης – αποκατάστασης
5. Σχεδίασης και παραγωγής Ενδύματος

Το πρόγραμμα σπουδών όλων των τάξεων στους παραπάνω τομείς και ειδικότητες θα εκδοθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Για την διδασκαλία των μαθημάτων των ειδικοτήτων που συστήνονται με την παράγραφο 4, μετατάσσονται κατά προτεραιότητα με αίτησή τους σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών που συστήνονται στα ΕΠΑΛ, οι εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 82 του ν.4172/13, είτε κατέλαβαν νέες θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε οποιαδήποτε άλλο Υπουργείο, είτε βρίσκονται ακόμη σε διαθεσιμότητα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 82 του ν.4172/13 και μετατάχθηκαν σε διοικητικές προσωποπαγείς θέσεις. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση των οικείων Διευθυντών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προστίθενται στα ΕΠΑΛ και λειτουργούν από το σχολικό έτος 2014-15, οι τομείς προσανατολισμού, οι τομείς και οι ειδικότητες που συστήνονται με το άρθρο 4 καθώς και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών. 

Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2014
                                              Οι προτείνοντες βουλευτές
                           Αναστάσιος Κουράκης                  Γιάννης Αμανατίδης  
                           Δριτσέλη Παναγιώτα                    Βαμβακά Τζένη 
                           Αυλωνίτου Ελένη                         Μαντάς Χρήστος     
                           Φωτίου Θεανώ                            Αϊχάν Καρά Γιουσούφ  
                           Κελλοπούλου Μαρία                    Πάντζας Γιώργος 
                           Κριτσωτάκης Μιχάλης                  Χατζησοφιά Άννα  
                           Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη     Κουρουμπλής Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου