Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 10/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 25/4/14 ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ 

Αίσχος!! Με μια πρώτη ματιά παρατηρείται ένα τεράστιο αλαλούμ:

  • Δεν εμφανίζονται στους πίνακες κατάταξης συνάδελφοι που είχαν κάνει αίτηση
  • Εμφανίζονται άλλα ονόματα σε άλλους κωδικούς κλάδων
  • Άλλα δεύτερα πτυχία, δεν εμφανίζονται οι περισσότεροι που καταλαμβάνουν θέσεις στα νοσοκομεία
  • Εμφανίζονται κενές οι θέσεις των νοσοκομείων.....
  • "Κουλουβάχατα"  ο ορισμός των αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης...... δεν ντράπηκαν να τα ανακοινώσουν χωρίς να ρίξουν μια ματιά για τα αυτονόητα!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Υποτίθεται ότι περιλαμβάνουν:
  • Πίνακες Κατάταξης υπαλλήλων 
  • Πίνακες Διάθεσης υπαλλήλων 
  • Πίνακες Παραμονής υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα
  • Πίνακες Απορριπτέων

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44, παρ. 1 του ν.4238/2014 (Α΄ 38), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν, κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης, ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες θα εξεταστούν από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης. Κατά τα ανωτέρω, η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 26 Απριλίου έως και την πάροδο της 30ης Απριλίου 2014, ημέρας Τετάρτης.

ΕΔΩ: Η διεύθυνση, τα τηλέφωνα και τα e-mail του Α.Σ.Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου