Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

ΑΙΤΗΜΑΤΑ: Για την πλήρη «αποκατάσταση των αδικιών» της διαθεσιμότητας

Την Τρίτη 8/12 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διακλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής (πρώην) Διαθέσιμων-Απολυμένων στην οποία καταλήξαμε ομόφωνα στην διατύπωση των αιτημάτων που εκκρεμούν για την πλήρη «αποκατάσταση των αδικιών» της διαθεσιμότητας.


Τα αιτήματα έχουν αποδέκτες την ΑΔΕΔΥ, τα αρμόδια υπουργεία και όλους τους βουλευτές.


ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Για την πλήρη «αποκατάσταση των αδικιών» της διαθεσιμότητας, εκκρεμεί η ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων, τα οποία διεκδικούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και έχουν επανειλημμένα τεθεί ως διεκδικήσεις από την ΑΔΕΔΥ την ΟΛΜΕ και την ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Ζητάμε να υπάρξουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις έτσι ώστε:
  1. Να αναγνωριστεί πλήρως η υπηρεσία της διαθεσιμότητας. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (Α΄ 167), του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) και επανήλθαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν.4325/2015 (Φ.Ε.Κ.47 τ.Α΄/11-5-2015) καθώς και το χρονικό διάστημα όσων από αυτούς παρέμειναν απολυμένοι, να συνυπολογίζεται αυτοδίκαια για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική μεταβολή τους και για όλα τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, όχι μόνο ως προς την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά και ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης δηλαδή οι συντάξιμες αποδοχές να θεωρούνται πλήρεις χωρίς την περικοπή του 25%.                                                           
  2. Να χαρακτηριστεί ως χρόνος παραμονής σε διαθεσιμότητα, το διάστημα από 22/3/2014 έως 11-5-2015, για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τον Ν.4172/13, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου ΔΜΗΔ και για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης.                                                                        
  3. Να καταβληθούν οι μισθολογικές απώλειες του 25%, που είχαμε το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας.                                                                           
  4. Να υπάρξει Νομοθετική ρύθμιση για την αποκατάσταση της νομιμότητας στη συνέχιση της καταβολής της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ 2 του άρθρου 29 του ν 4024/2011 στο προσωπικό που επανήλθε στις θέσεις του και υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του ν 4325 /2015,και ειδικά με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου αυτού (σχολικοί φύλακες - Καθαρίστριες ΥΠΟΙΚ) που άδικα περικόπηκε επειδή στο ν 4325/2015 δεν αναφέρετε ρητά παρά μόνο η επαναφορά στις θέσεις που κατείχε οργανικά πριν την διαθεσιμότητα με τον ίδιο βαθμό και ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο.                                 
  5. Να καταργηθεί η παρ 21 του άρθρου 12 του ν 4071/2012 διότι μετά την επαναφορά σχολικών φυλάκων στους δήμους με τις διατάξεις του ν 4325/2015 και τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης οι δήμοι (το αρμόδιο όργανο) χρησιμοποιούν αυτούς σε άλλες θέσεις εργασίας απαξιώνοντας τον θεσμό του σχολικού φύλακα, στρέφονται ενάντια στο δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της παιδείας, όπου από το 2001 προσφέρουν τις υπηρεσίες στη φύλαξη των σχολείων.


Διακλαδική   Συντονιστική Επιτροπή (πρώην) Διαθέσιμων-Απολυμένων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου