Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

ΦΕΚ: ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Διόρθωση του πίνακα Α(1):Θέσεις σε Φορείς Υποδοχής 
(Βρεφονηπιοκόμοι−Βοηθ.Παιδοκόμοι−Βρεφοκόμοι)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  ΦΕΚ  Αρ. Φύλλου 3363   31 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στην υπ’ αριθμ. 8/2013 ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3318/Β/27.12.2013
• στις σελίδες 46534−46540, αντικαθίσταται ο Πίνακας Α (1) ως εξής: Πίνακας Α(1): Θέσεις σε Φορείς Υποδοχής (Βρεφονηπιοκόμοι−Βοηθ.Παιδοκόμοι−Βρεφοκόμοι)

Πατήστε στο παρακάτω link:
 http://www.nomotelia.gr/photos/File/3363b-13.pdf 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου