Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Πολεμήσαμε, νικήσαμε και τραγουδάμε!

Οι πρώην εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα

Επιστρέφοντας νικητές, 

με ψηλά το κεφάλι,
το γιορτάζουμε και συνεχίζουμε τους αγώνες μας


Με ένα αγωνιστικό ....συλλογικό-συμμετοχικό γλέντι

Την Κυριακή 24/5 το μεσημέρι, στη 1 μ.μ., καλούνται όλοι οι πρώην εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα (αλλά και αλληλέγγυοι) να δώσουν "αγωνιστικό παρόν" μαζί με ότι φαγητό μπορεί να φέρει ο καθένας, στο "συλλογικό-συμμετοχικό" γλέντι στο κέντρο ΡΥΘΜΟΣ (Γ. Παπανδρέου & Μεγ. Αλεξάνδρου, Γουδή, Ζωγράφου (χάρτης)

(αφετηρία των λεωφορείων)
622 ΓΟΥΔΗ - ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙ
815 ΓΟΥΔΗ - ΤΑΥΡΟΣ

Πύργος της Βαβέλ;

Στο Υπουργείο Παιδείας ή στις Διευθ. Δευτ/θμιας 
οι αιτήσεις για τις θέσεις στα ΙΕΚ;!

Επειδή δεν υπήρξε επίσημη διευκρίνιση στην εγκύκλιο (77296/Ε2/15-5-2015), για το που ακριβώς θα υποβάλουν αιτήσεις όσοι επιθυμούν να μεταφερθούν/μεταταχθούν στις θέσεις (ΙΕΚ) που καταλαμβάνουν στους τελικούς Πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 8/2013 -Φ.Ε.Κ.3318/τ.Β’/27-12-2013 και της Ανακοίνωσης 10/2014 - Φ.Ε.Κ.479/τ.Β΄/26-02-2014), των οποίων όμως, φορέας υποδοχής είναι το υπουργείο Παιδείας, οι συνάδελφοι που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση στα ΙΕΚ, δέχονται αντιφατικές πληροφορίες από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, με αποτέλεσμα την επιπλέον ταλαιπωρία τους.
 
Συνάδελφος από επαρχία μας ενημέρωσε, ότι από αρμόδιους του Υπουργείου, έλαβε την απάντηση: "Να πάμε στο υπουργείο στην Αθήνα ή όπως έκανα εγώ, να τη στείλουμε με κούριερ, να περιμένει ο κούριερ εκεί για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από τη Δ.Β.Μ. και να μου το γυρίσει στην πόλη μου. (Διπλά χρήματα!). Επίσης να πάμε στη β/βαθμια και να κάνουμε άλλη αίτηση που την κοινοποιούν στη β/βαθμια που είχαμε οργανική "

Η ενημέρωση που λάβαμε από την Δ. Δ. Ε. Α΄Αθήνας είναι: Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν την εν λόγω αίτηση είτε στο ΥΠ.Παιδείας (στη Διευθ. Προσωπ. Δ.Β.Μ.) είτε μόνο στην πλησιέστερη Δ. Δ. Ε., η οποία υποχρεούται να την κοινοποιήσει αρμοδίως.

Καλό θα ήταν, οι "αρμόδιοι" να μην συμβάλλουν στην επιπλέον ταλαιπωρία μας!!

Δείτε εδώ το προηγούμενο  άρθρο μας: Εκδόθηκε συμπληρωματική εφαρμοστική εγκύκλιος από το Υπ. Παιδείας  (Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015)

Για τη διευκόλυνσή των συναδέλφων, δείτε ακόμα: Ενδεικτικές φόρμες-έντυπα Αιτήσεων "επαναφοράς" εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος για τις εγγραφές-μετεγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.

ΘΕΜΑ: Εγγραφές- Μετεγγραφές- Φοίτηση μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια 
«(ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4186/2013 (Α΄193).»

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση της με αρ. πρωτ. 60687/Δ4/17-04-2015 Υ.Α. (Β΄ 723) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. “Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια” (Β΄ 2470 )» για τις εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193) ισχύουν τα εξής :


2. Για τις εγγραφές-μετεγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193)
 για το σχολικό έτος 2015-2016 ισχύει ο παρακάτω πίνακας : 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2015-2016
Α) 1. Στην Α΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193)*, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφονται:
α) Κάτοχοι ενδεικτικού Γ’ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
β) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
γ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου T.E.E.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
δ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των ΤΕΣ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ. 141641/Γ2/ 08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ. 141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ. 141641/Γ2/ 08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
2. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)
3. Στη Β΄ τάξη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει**, εγγράφονται:
α) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
β) Κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου T.E.E. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
γ) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
δ) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου. (Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
ε) Μαθητές του 2ου κύκλου T.E.E.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470)
στ) Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470)
ζ) Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
θ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα ή ειδικότητα.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ι) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ια) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιβ) Κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους. (Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιγ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιδ) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, Ε.Π.Λ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών σε άλλη ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιε) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
4. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και εφεξής στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται:
α) Προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
β) Μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
γ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
δ) Μαθητές της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.(Ορίζεται στην τροποποίηση της με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α (Β΄2470))
5. Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:
α) Οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))
β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.(Ορίζεται στην με αρ.πρωτ.141641/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. (Β΄2470))

3. Για τις μετεγγραφές μαθητών από ΕΠΑ.Λ. σε ΓΕ.Λ. και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2015-2016
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ.2 του άρθρου 7, παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.4186/2013)
και τις με αρ. πρωτ. 141641/Γ2/08-09-2014 (Β΄2470), 60687/Δ4/17-04-2015 (Β΄ 723) Υ.Α.
ισχύουν οι παρακάτω πίνακες:

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΕ ΓΕ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
ΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑ.Λ.   
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕ.Λ.:
Α΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Γ ‘ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.      

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΓΕ.Λ. ΣΕ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
ΤΑΞΕΙΣ ΓΕΛ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ.:
Α΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ΚΑΙ Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Β΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Β΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β’ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Γ΄ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕ.Λ. ή Γ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β ‘ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Δ΄ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕ.Λ.
Β΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Η με αρ.πρωτ.8238/Δ4/19-01-2015 Εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Απαλλαγή από μαθήματα
Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ.» παύει να ισχύει. Παρακαλούνται οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων
να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για όλα τα ανωτέρω ζητήματα.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Δείτε την σχετική εγκύκλιο 78213/Δ4/18-5-2015.

Επεξηγήσεις δικές μας
* Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου
** Για τους προαχθέντες μαθητές της Α'  ΕΠΑΛ που εγγράφονται στη Β τάξη, ισχύουν οι διατάξεις περί ένταξης τους με αίτηση τους, σε όποια ειδικότητα επιθυμούν, ανεξαρτήτως την ομάδα προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α τάξη.

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

.....Και πάλι στα ΕΠΑΛ

Για την ενημέρωση των μαθητών και των γονιών

Στην προσπάθεια ενημέρωσης των μαθητών των γυμνασίων και των Λυκείων (Α' τάξης), καθώς και των γονιών τους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το παρακάτω έντυπο υλικό, επικουρικά σε ότι άλλο υλικό έχει ετοιμαστεί από τους συναδέλφους, τις κατά τόπους σχολικές μονάδες και τις ΕΛΜΕ.

Μπορείτε να κατεβάσετε και να τυπώσετε τα παρακάτω αρχεία:
1.  ΑΦΙΣΑ  
2.  Έγχρωμο ενημερωτικό δίφυλλο   
3.  Ασπρόμαυρο ενημερωτικό δίφυλλο


* Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Κατερίνα Μπαζίνα που επιμελήθηκε το συγκεκριμένο υλικό και για τη συνολική συμβολή της στην δημιουργία των αφισών & εντύπων μας, όλο το διάστημα της διαθεσιμότητας. (Και το λογότυπο επίσης)

Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Πλατιά, ανοιχτή συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής (των πρώην) Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα

Πάλι στα ΕΠΑΛΔευτέρα 18/5 στις 12.00 το μεσημέρι 
στα γραφεία της ΟΛΜΕ


Καλούνται όλοι οι (πρώην) εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα, τη Δευτέρα 18/5 στις 12.00 το μεσ., σε πλατιά, ανοιχτή συνεδρίαση στα γραφεία της ΟΛΜΕ. 

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Εκδόθηκε συμπληρωματική εφαρμοστική εγκύκλιος από το Υπ. Παιδείας

Εκδόθηκε σήμερα, συμπληρωματική εφαρμοστική εγκύκλιος από το Υπ. Παιδείας 
για την επαναφορά των εκπαιδευτικών των οποίων οι κλάδοι και ειδικότητες καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013

Χωρίς να διευκρινίζεται που ακριβώς θα υποβάλουν αιτήσεις όσοι επιθυμούν να μεταφερθούν/μεταταχθούν στις θέσεις που καταλαμβάνουν στους τελικούς Πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 8/2013 -Φ.Ε.Κ.3318/τ.Β’/27-12-2013 και της Ανακοίνωσης 10/2014 - Φ.Ε.Κ.479/τ.Β΄/26-02-2014), των οποίων όμως, φορέας υποδοχής είναι το υπουργείο Παιδείας (Δεύτερα πτυχία και ΙΕΚ), εκδόθηκε σήμερα το πρωί συμπληρωματική εφαρμοστική εγκύκλιος από το Υπ. Παιδείας, για την επαναφορά των εκπαιδευτικών των οποίων οι κλάδοι και ειδικότητες καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013.

Προφανώς τη Δευτέρα 18/5 θα υπάρξει εκ νέου η απαραίτητη διευκρίνιση στις Διευθύνσεις Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε εδώ τη συμπληρωματική εγκύκλιο (pdf)
Διαβάστε εδώ την πρώτη εγκύκλιο (pdf)


     Μαρούσι, 15-5-2015                      
Αρ.Πρωτ.: 77296/Ε2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επαναφοράς προσωπικού – κινητικότητα»
(Σχετ.: η αριθμ.76691/Ε2/14-5-2015 εγκύκλιος του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.)Σε συνέχεια της αριθμ.76691/Ε2/14-5-2015 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σχετικά με την διαδικασία επαναφοράς των Εκπ/κών, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, διευκρινίζεται ότι:

Α. Όσοι Εκπ/κοί συμμετείχαν στη διαδικασία κινητικότητας του Ν.4172/2013 και περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς Πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 8/2013 – (Φ.Ε.Κ.3318/τ.Β’/27-12-2013) και της Ανακοίνωσης 10/2014 (Φ.Ε.Κ.479/τ.Β΄/26-02-2014) του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεν επιθυμούν να επανέλθουν σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, αλλά επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν στις θέσεις στις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των Πινάκων αυτών, θα πρέπει να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή υποβάλλοντας αίτηση στο φορέα υποδοχής , εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 4325/2015, ήτοι έως και την 21 η Μαϊου 2015, κοινοποιώντας την και στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκαν οργανικά πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν.4172/2013.
Β. Οι Εκπ/κοί που συμμετείχαν στη διαδικασία κινητικότητας του Ν.4172/2013 με τις ανωτέρω Ανακοινώσεις (8/2013 και 10/2014) του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν συμπεριλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς Πίνακες διάθεσης, δύνανται να υποβάλουν αίτηση, κατά τα οριζόμενα στην αριθμ.76691/Ε2/14-5-2015 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, δηλώνοντας την επιθυμία τους να επανέλθουν στη θέση που κατείχαν πριν τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ             
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ                                     

Ενδεικτικές φόρμες-έντυπα Αιτήσεων "επαναφοράς" εκπαιδευτικών

Με την συμβολή συναδέλφων, έχουν συνταχθεί ενδεικτικές φόρμες-έντυπα αιτήσεων, τα οποία  μπορεί να φανούν χρήσιμα  για την σύνταξη των αιτήσεων. Μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα συμπληρώσετε,  να τα τροποποιήσετε και να τα τυπώσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους.

Ενδεικτική Αίτηση εκπαιδευτικού που κατείχε οργανική θέση σε ΕΠΑΛ .....ΕΔΩ

Ενδεικτική Αίτηση εκπαιδευτικού που κατείχε οργανική θέση σε ΕΠΑΣ .....ΕΔΩ

Τρεις Ενδεικτικές Αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν να μεταφερθούν στη θέση που καταλαμβάνουν στους τελικούς πινάκες διάθεσης των Ανακ. 8/13 10/14 (2ο πτυχ.- ΙΕΚ ανακ.10/14 - ΙΕΚ ανακ.8/13) .....ΕΔΩ

Τις αιτήσεις μπορούμε να τις καταθέσουμε στην πλησιέστερη Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία υποχρεούται να την αποστείλει αυθημερόν στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης, στην οποία ανήκε ο κάθε Εκπ/κός πριν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Υποβάλουμε αιτήσεις στις Διευθύνσεις Δ/Βάθμιας μέχρι και 21/5

Δημοσιεύτηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας για την επαναφορά των εκπαιδευτικών των οποίων οι κλάδοι και ειδικότητες καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013

Από αύριο λοιπόν υποβάλουμε αιτήσεις στις πλησιέστερες Διευθύνσεις Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Αποτέλεσμα εικόνας για Διευθύνση Δ/Θμιας Εκπαίδευσης  Α ΑθηναςΜε ερμηνευτικές παραλήψεις δημοσιεύτηκε σήμερα 14/5 το απόγευμα, η εφαρμοστική εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας που σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17 και 18 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47 τ.Α΄/11-5-2015), καθορίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επαναφορά των εκπαιδευτικών, των οποίων οι κλάδοι και ειδικότητες καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013. Στην  ίδια εγκύκλιο προσπαθώντας να γίνει καθορισμός των περιπτώσεων που μπορούν να υποβάλουν την από το νόμο προβλεπόμενη αίτηση, παρέλειψαν να συμπεριλάβουν τις περιπτώσεις:

Ζ.  Οι Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στις Ανακοινώσεις 8/2013 -Φ.Ε.Κ.3318/τ.Β’/27-12-2013 και 10/2014 - Φ.Ε.Κ. 479/τ.Β΄/26-02-2014) του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν περιλαμβάνονται στους τελικούς Πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων αυτών. (Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι 243 .... δεν περιλαμβάνονται στους τελικούς Πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων 8/13 & 10/14 και όδευαν -μαζί με όσους δεν είχαν κάνει αίτηση- προς απόλυση!)

Φυσικά παρά τις ερμηνευτικές παραλήψεις, ο νόμος είναι σαφής, οπότε κάνουν και όλοι αυτοί αιτήσεις κανονικά!

Ακόμα, αίτηση στις Διευθύνσεις Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να κάνουν, προφανώς, όσοι επιθυμούν να μεταφερθούν στις θέσεις που καταλαμβάνουν στους τελικούς Πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 8/2013 -Φ.Ε.Κ.3318/τ.Β’/27-12-2013 και της Ανακοίνωσης 10/2014 - Φ.Ε.Κ.479/τ.Β΄/26-02-2014), των οποίων όμως, φορέας υποδοχής είναι το υπουργείο Παιδείας (Δεύτερα πτυχία και ΙΕΚ).

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο (pdf)


Με την συμβολή συναδέλφων, έχουν συνταχθεί ενδεικτικές φόρμες-έντυπα αιτήσεων, τα οποία  μπορεί να φανούν χρήσιμα  για την σύνταξη των αιτήσεων. Μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα συμπληρώσετε,  να τα τροποποιήσετε και να τα τυπώσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους.


Ενδεικτική Αίτηση εκπαιδευτικού που κατείχε οργανική θέση σε ΕΠΑΛ .....ΕΔΩ

Ενδεικτική Αίτηση εκπαιδευτικού που κατείχε οργανική θέση σε ΕΠΑΣ .....ΕΔΩ

Ενδεικτικές Αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν να μεταφερθούν στη θέση που καταλαμβάνουν στους τελικούς πινάκες διάθεσης των Ανακ. 8/13 10/14 (2ο πτυχ.- ΙΕΚ ανακ.10/14 - ΙΕΚ ανακ.8/13) ..... ΕΔΩ
 Μαρούσι, 14-5-2015                           
Αρ.Πρωτ.: 76691/Ε2/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία επαναφοράς προσωπικού – κινητικότητα»
(Σχετ.: η αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/οικ.14150/13-5-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17 και 18 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47 τ.Α΄/11-5-2015), σχετικά με την επαναφορά των Εκπ/κών, οι οποίοι ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/οικ.14150/13-5-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία καταργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167 τ.Α΄) και του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74 τ.Α΄), δύναται εάν το επιθυμεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε, εφόσον εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου, ήτοι έως και την 21η Μαϊου 2015, υποβάλλει στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης στην οποία υπηρετούσε πριν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας, την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 (Κεφ.4) αίτηση, στην οποία θα δηλώνει την επιθυμία του αυτή.   

Για όσους Εκπ/κούς αδυνατούν να προσέλθουν στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης στην οποία υπηρετούσαν πριν τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, δίνεται η δυνατότητα η αίτηση αυτή να υποβληθεί στην πλησιέστερη Διεύθυνση Δευτ/θμιας Εκπ/σης, η οποία και υποχρεούται να αποστείλει αυθημερόν τις αιτήσεις αυτές στη Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης, στην οποία ανήκε ο κάθε Εκπ/κός πριν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.


Πιο συγκεκριμένα οι Εκπ/κοί που δύνανται εάν το επιθυμούν να υποβάλουν την ανωτέρω αίτηση είναι:

Α. Όσοι εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (τ.Α΄167) και του Ν.4250/2014(τ.Α΄74), ακόμα και εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάταξής τους σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ των Μαρούσι, 14-5-2015 Αρ.Πρωτ.: 76691/Ε2/ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 82, του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α΄/23-7-2013), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 73, του Ν. 4174/2013(Φ.Ε.Κ. 170/τ.Α΄/26-7-2013.

Β. Όσοι τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις, δυνάμει οριστικών Πινάκων (Ανακοίνωση 6/2013 του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Φ.Ε.Κ.3210/τ.Β’/18-12-2013)

Γ. Όσοι περιλαμβάνονται στους τελικούς Πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 8/2013 -Φ.Ε.Κ.3318/τ.Β’/27-12-2013 και της Ανακοίνωσης 10/2014 - Φ.Ε.Κ.479/τ.Β΄/26-02-2014) του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ. Οι Εκπ/κοί για τους οποίους έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση.

Ε. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης και δεν έχουν λάβει οριστική σύνταξη.
Επισημαίνεται ότι Εκπ/κοί των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση και έχουν λάβει οριστική σύνταξη δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

ΣΤ. Όσοι Εκπ/κοί, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής Απόφασης.

Οι Δ/νσεις Δευτ/θμιας Εκπ/σης που έχουν στην αρμοδιότητά τους Εκπ/κούς, των οποίων οι κλάδοι και οι ειδικότητες καταργήθηκαν με βάση το άρθρο 82 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167 τ.Α΄), καθώς και οι Δ/νσεις Πρωτ/θμιας Εκπ/σης, στις οποίες ανήκουν Εκπ/κοί που μετατάχθησαν σύμφωνα με τηνΑνακοίνωση 6/2013 του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.3210/τ.Β’/18-12-2013), παρακαλούνται όπως τους ενημερώσουν σχετικά ενυπόγραφα, προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, την προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 (Κεφ.4) του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ47 τ.Α΄/11-5-2015) αίτηση. 

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων οι Δ/νσεις Δευτ/θμιας Εκπ/σης καταρτίζουν ηλεκτρονικούς πίνακες (excel), οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Αριθμό Μητρώου, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Κλάδο, Ειδικότητα και τους αποστέλλουν ηλεκτρονικά έως την 22η Μαϊου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: t09pde2n@minedu.gov.gr

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ                   

Πήρε ΦΕΚ και ο νόμος του Υπ.Παιδείας

Δημοσιεύτηκε ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327 

«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
με το οποίο επαναλειτουργούν οι Τομείς και Ειδικότητες στα ΕΠΑΛ και επιστρέφουν οι μαθητές μας.


Διαβάστε το ΦΕΚ (Α' 50 - 14/5/2015)  ...εδώ

Απευθυνόμαστε στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης

Τις επόμενες ημέρες προχωράμε στην υποβολή αιτήσεων


Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4325/2015, επανασυστήνονται από 11.5.2015 οι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταργήθηκαν με το άρθρου 82 του ν.4172/2013, όπως και το σύνολο των οργανικών θέσεων που κατέχονται από το προσωπικό αυτό.

Για την επαναφορά μας στις θέσεις αυτές που επανασυστήνονται, πρέπει να υποβάλουμε αίτηση μέχρι και την Πέμπτη 21η Μαΐου. Δεδομένου όμως ότι τη δευτέρα 18/5 και την Τετάρτη 20/5 η επισκεψιμότητα των Διευθύνσεων θα είναι περιορισμένη λόγω των Πανελληνίων εξετάσεων, πρέπει να πιέσουμε για την επίσπευση της παραπάνω διαδικασίας. 


Με την συμβολή συναδέλφων, έχουν συνταχθεί δύο ενδεικτικές φόρμες-έντυπα αιτήσεων, τα οποία  μπορεί να φανούν χρήσιμα  για την σύνταξη των αιτήσεων. Μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα συμπληρώσετε,  να τα τροποποιήσετε και να τα τυπώσετε από τους ακόλουθους συνδέσμους.


 Ενδεικτική Αίτηση εκπαιδευτικού που κατείχε οργανική θέση σε ΕΠΑΛ .....ΕΔΩ
 Ενδεικτική Αίτηση εκπαιδευτικού που κατείχε οργανική θέση σε ΕΠΑΣ .....ΕΔΩ

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για τον αθλητισμό

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4326

Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας

στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 4326/15


Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Δημοσιεύτηκε η εφαρμοστική εγκύκλιος των διατάξεων του ν.4325/2015

Μέχρι και την 21η Μαΐου 2015, υποβάλουμε αιτήσεις στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.


Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο


Απόσπασμα από την εγκύκλιο:
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47 ). Σας ενημερώνουμε ότι στις 11 Μαΐου 2015 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 47) ο ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47), με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα επαναφοράς προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι το προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 του ν.4325/2015 και στο οποίο δίνεται η δυνατότητα επαναφοράς είτε στις θέσεις που κατείχε είτε σε συνιστώμενες προσωποπαγείς, διατηρεί παράλληλα το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα μέσω της Πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία θα εκδοθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 του νόμου αυτού, μετά από 15 ημέρες από την δημοσίευση του νόμου. Συνεπώς, το προσωπικό που θα επιστρέψει είτε στην παλαιά του θέση είτε σε προσωποπαγείς θέσεις, εφόσον μεταγενέστερα υποβάλει αίτηση και επιλεγεί σε θέση κινητικότητας, θα τοποθετηθεί οριστικά στην τελευταία.


1. Υπάλληλοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης βάσει των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετατάσσονται/μεταφέρονται υποχρεωτικά σε θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των οριστικών αυτών πινάκων, με την επιφύλαξη ότι δεν είναι προσωπικό του άρθρου 19 του νόμου αυτού, ή προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικότητες καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 (π.χ. ΠΕ Ιατροί, ΤΕ Αισθητικής, ΔΕ Ηλεκτρονικοί). Ειδικά το εν λόγω προσωπικό, εφόσον επιθυμεί μετακίνηση του σε άλλη θέση, θα πρέπει να συμμετέχει σε μεταγενέστερη διαδικασία κινητικότητας βάσει των γενικών διατάξεων και όχι αυτών του ν.4325/2015.

3. Ειδικότερα, το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 και το οποίο εξαιρέθηκε από τη διαθεσιμότητα, όπως και όσοι από το προσωπικό αυτό μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις, βάσει οριστικών πινάκων, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε, οι οποίες επανασυστήνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι έως και την 21η Μαΐου 2015, στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ως άνω Υπουργείου, με κοινοποίηση στο φορέα στον οποίο υπηρετεί σήμερα συνεπεία της διαθεσιμότητας ή της εξαίρεσης από αυτή. Η πράξη επαναφοράς του υπαλλήλου εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό και κοινοποιείται και στην υπηρεσία στην οποία είχε τοποθετηθεί συνεπεία της διαθεσιμότητας ή της εξαίρεσης από αυτή, προκειμένου να λάβει γνώση, αφού βέβαια, έχει προηγηθεί η σύσταση του κλάδου και των οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18. Τόσο η πράξη σύστασης όσο και η πράξη επαναφοράς δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


4. Υπάλληλοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επανέρχονται με πράξη του οικείου Υπουργού σε συνιστώμενες με αυτή προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν δηλώσουν με αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι έως και την 21η Μαΐου 2015, που υποβάλεται στην αρμόδια για το προσωπικό του κλάδου τους Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα υποδοχής, με παράλληλη κοινοποίηση στο φορέα που ανήκαν οργανικά πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, ότι επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των πινάκων αυτών. Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του άρθρου 19.

Β. ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (βάσει του άρθρου 18 του ν.4325/2015) 


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4325/2015 επανασυστήνονται από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 11.5.2015: 

α) οι κλάδοι και ειδικότητες του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καταργήθηκαν με το άρθρου 82 του ν.4172/2013, όπως και το σύνολο των οργανικών θέσεων που κατέχονται από το προσωπικό αυτό.

2. Το προσωπικό που ανήκε στους ως άνω κλάδους και ειδικότητες, εφόσον δεν έχει μεταταχθεί/μεταφερθεί βάσει οριστικών πινάκων διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή πριν λυθεί η υπαλληλική του σχέση, εφόσον καταθέσει αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του ν.4325/2015, ήτοι έως και την 21 Μαΐου 2015, στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα που υπηρετούσε πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Επισημαίνεται ότι για τη σύσταση των κλάδων και ειδικοτήτων εκδίδεται πράξη του οικείου Υπουργού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος (ΙΙ) της παρούσας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Ψηφίστηκε και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Η πολυπόθητη δικαίωση, μετά από 22 μήνες σκληρών 
και ανυποχώρητων αγώνων!

Δεν θα σταματήσουμε όμως τους αγώνες, υπερασπιζόμενοι τη Δημόσια Παιδεία, 
 τα βασικά κοινωνικά αγαθά, το δικαίωμα στη σταθερή εργασία για όλους,
το δικαίωμα σε μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά και τους μαθητές μας.


Μετά την δημοσίευση του νόμου 4325/15 με τον οποίο επιστρέφουμε στα σχολεία μας, απόψε το βράδυ ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής και το νομοσχέδιο «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» με το οποίο επαναλειτουργούν οι Τομείς και Ειδικότητες στα ΕΠΑΛ και επιστρέφουν οι μαθητές μας.

Η δικαίωση αυτού του αγώνα, μας δίνει χαρά, δύναμη και ευθύνη, για την ενωτική συνέχιση των αγώνων μας και τη διεκδίκηση μιας καλύτερης Παιδείας, μιας καλύτερης ζωής για όλους.

Διαβάστε εδώ το ψηφισθέν νομοσχέδιο «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» όπως διαμορφώθηκε μετά την ψήφιση των άρθρων.