Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ...ΣΥΝΕΧΕΙΑ!

Αναγνωρίζεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας, 
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική μας εξέλιξη


Ψηφίστηκε απόψε 24.2.2016 από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)» στο οποίο με το άρθρο 3-πλέον- αναγνωρίζεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή μας. 

Ακόμα: "Για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το χρονικό διάστηµα από τις 22.3.2014 µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 4325/2015 (11.5.2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιµότητα."


Εντός ολίγων ημερών θα εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ και θα ακολουθήσει η απαραίτητη εφαρμοστική εγκύκλιος, ώστε να πράξουν οι "υπηρεσίες" τα δέοντα! 
Θα απευθυνθούμε άμεσα στο Υπουργείο Παιδείας για το χαρακτηρισμό του χρόνου της υπηρεσίας αυτής, ως εκπαιδευτικής-διδακτικής.

1 σχόλιο:

 1. Επιπλέον:
  Με δυο τροπολογίες που μπήκαν στη ρύθμιση για τους διαθέσιμους ψηφίστηκε η εν λόγω διάταξη από την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα.

  Άρθρο 40
  Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιµότητας µε βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ο χρόνος της διαθεσιµότητας θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και λαµβάνεται υπόψη για τη µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη.

  Για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το χρονικό διάστηµα από τις 22.3.2014 µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 4325/2015 (11.5.2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιµότητα.

  Για όλους τους παραπάνω υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επανήλθαν στην υπηρεσία με μετάταξη, δεν τυγχάνει εφαρμογής ο περιορισμός της πενταετίας της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (Α 26).

  Όσοι υπάλληλοι των οποίων η εργασιακή σχέση με Ν.Π.Ι.Δ εποπτευόμενο ή επιχορηγούμενο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λύθηκε με καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη και επίκληση λόγων οικονομικής δυσπραγίας, εξ αιτίας της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης, κατά τα έτη από 2012 έως και 2014, επαναπροσλαμβάνονται από τον οικείο φορέα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή