Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39

"Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις" 
  

Η τροπολογία που προστέθηκε  ως 3η παράγραφος λύνει το πρόβλημα της "συνεχούς" υπηρεσίας που θέσαμε.

ΕΔΩ .... ο ολόκληρος ο νόμος "Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις" όπως ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου