Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Η εγκύκλιος του ΓΛΚ για τη μισθολογική κατάταξη των πρώην "Διαθέσιμων"

Με νέα εγκύκλιο (ακυρώνεται την προηγούμενη ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7, 5/1/2016) που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4354/2015 (176 /Α΄) για το νέο μισθολόγιο. 
Η εγκύκλιος αυτή αναφέρει και τον τρόπο εφαρμογής του του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 για τον τρόπο κατάταξης των πρώην "Διαθέσιμων" των οποίων αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία για την μισθολογική τους εξέλιξη.

Βάσει των οδηγιών αυτών, όπως φαίνεται, η προϋπηρεσία των πρώην "Διαθέσιμων" αναγνωρίζεται μισθολογικά για τα προηγούμενα έτη και η κατάταξη στο νέο μισθολόγιο γίνεται από τις 27-2-2016.
Συγκεκριμένα:
Επί του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. 
Κατόπιν αυτού, ο χρόνος για τη μισθολογική εξέλιξη των ως άνω υπαλλήλων θα προσμετρηθεί από τις 27-2-2016, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ, 6/5/16)..... εδώ 

2 σχόλια:

  1. Υπάρχει ακόμα σε εκκρεμότητα (αναμένεται η απάντηση του ΓΛΚ) το θέμα της πληρωμής των εκπαιδευτικών για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, και το διάστημα 22/3/14 έως 11/5/15 ορίσθηκε και γι αυτούς ως καθεστώς διαθεσιμότητας με το ν. 4369/2016.

    Ακόμα υπάρχει πρόβλημα (και θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση) για τους συναδέλφους που ανέστειλαν την προσωρινή σύνταξη και επανήλθαν στην υπηρεσία με το ν. 4325/15 και το ΓΛΚ τους ζητά να επιστρέψουν χρήματα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή